Aerosmith - What it takes (en vivo) Aerosmith - What it takes (en vivo) Aerosmith - What it takes (en vivo)
Videos

Aerosmith – What it takes (en vivo)